Czym są i do czego służą nadajniki ratunkowe PLB?

Mimo wysokiego zaawansowania technologicznego w obecnych czasach, które pozornie zapewnia sprawną komunikację z całym światem i chroni ludzi przed wszelkimi zagrożeniami, duże zbiorniki wodne, takie jak morza i oceany wciąż mogą płatać nam różne figle. Z tego względu od ratowników wymaga się posiadania specjalnego urządzenia typu nadajnik radiowy PLB, umożliwiającego szybkie zlokalizowanie zagrożenia.

Czym jest nadajnik radiowy PLB?

PLB to skrót z języka angielskiego (Personal Locator Beacon) oznaczający nadajnik radiowy. W skrócie jest to osobiste elektroniczne urządzenie nadawcze, które ma za zadanie informować o sytuacjach zagrażających życiu zaistniałych na wodzie, w powietrzu, bądź na odległych terenach. Nadajnik PLB po aktywacji wysyła sygnał o odpowiedniej częstotliwości, który pozwala zlokalizować ludzi wzywających pomoc.

Sposób i rodzaje działania PLB

Wszystkie nadajniki ratunkowe PLB wysyłają sygnał, który odbierany jest przez satelity w różnych częstotliwościach. O ich aktywacji decyduje system, w który wyposażony jest każdy nadajnik. Systemy te można podzielić na trzy różne metody aktywacji:

  • aktywacja ręczna – najczęściej stosowana przez osoby znajdujące się na lądzie podczas aktywności rekreacyjnej i osoby podróżujących w odległe miejsca,
  • aktywacja półautomatyczna – stosowana w zbiornikach wodnych, system aktywuje się po napompowaniu kamizelki ratunkowej w celu wyciągnięcia zacisku PLB,
  • aktywacja automatyczna – zapewnia najwyższe bezpieczeństwo, gdyż nadajnik PLB aktywuje się automatycznie po zanurzeniu w wodzie.

Comments are closed.