Pojęcie deklinacji magnetycznej

Deklinacja magnetyczna powinna być wpisana na każdej mapie, która służy do nawigacji. Zazwyczaj jest ona umieszczona w rogu mapy, przy róży wiatrów, strzałce wskazującej północ, czy też innym znaku. Jeśli chodzi o mapy w dużej skali, deklinacja jest wpisana w jednym miejscu i obowiązuje ona na całej mapie. Co ciekawe, na małych lotniczych mapach, deklinację nanosi się za pomocą izogon, czyli linii łączących miejsca o takiej samej deklinacji. Co do innych map, wartość jest naniesiona w postaci kilku róż wiatrów. Odczytanie deklinacji wiąże się z przyjęciem wartości podanej w najbliższej pozycji jednostki. Czym jest deklinacja? Co warto o niej wiedzieć? Jakie kwestie są najważniejsze? Czego dotyczy dewiacja?

Deklinacja magnetyczna

deklinacja

Deklinacja magnetyczna to kąt między lokalną północą magnetyczną a północą geograficzną. Północ geograficzna jest nazywana także prawdziwą północą. Najprościej rzecz ujmując, deklinacja dotyczy różnice, jaka istnieje pomiędzy północą geograficzną a tą, jaką wskazuje kompas. Dewiacje nie zawsz są stabilne na naszej planecie. Wiele zależy od tego, w jakim miejscu się znajdujemy. Ponadto, znaczenie ma upływ czasu, co dotyczy ruchu obrotowe i postępowego ziemi. To określenie pomaga nam usunąć spór, jaki istnieje między modelami przyczyn idealnych a rzeczywistością. Dzięki temu użytkownik zorientuje się w marginesach błędu i w błędach obliczeniowych. 

Dewiacja

Termin deklinacji wskazuje, że mogą występować odchylenia w osiach współrzędnych. Możemy także znajdować różne obszary geograficzne, które są przemieszczane i przeorganizowane. Określenie wartości dewiacji nie jest trudnym zadaniem. Do tego celu posłuży nam zwykła mapa i kompas. Jak widać, to pojęcie brzmi naukowo, jednak nie jest niczym trudnym do zrozumienia przez odbiorców. 

Comments are closed.