Wykorzystanie łączności radiowej w celu zapewnienia bezpieczeństwa statków i ludzi na morzu

W dzisiejszych czasach marynarze korzystają z systemów elektronicznych i łączności satelitarnej, aby dokładnie zlokalizować swój statek i inne jednostki oraz zapewnić bezpieczną nawigację. Distress alert lub distres alarm oznacza sygnał niebezpieczeństwa i jest to sygnał oznaczający wzywanie pomocy co zwiększa bezpieczeństwo żeglugi. Marynarze regularnie komunikują się także ze swoimi bliskimi, a w razie niebezpieczeństwa przekazują sygnały alarmowe służbom poszukiwawczym i ratunkowym.

Alfabet radiowy

Alfabet radiowy (fonetyczny) https://fairwinds.pl/nadajemy-distress-czyli-komunikaty-radiowe-w-praktyce/  to ustandaryzowany (dla danego języka i/lub organizacji) sposób odczytywania liter alfabetu. Komunikaty radiowe stosowane są przy przekazywaniu pisma trudnego do odsłuchania słów, skrótów, znaków wywoławczych, adresów e-mail itp. w celu zmniejszenia liczby błędów.

Problemy i rozwiązania

Samoloty lub statki przekraczające oceany są poza zasięgiem sieci lądowych. Titanic jest jednym z najbardziej znanych przykładów tego, co może się zdarzyć, gdy statki w niebezpiecznej sytuacji nie są w stanie skontaktować się z innymi statkami lub natychmiast zasygnalizować pomoc. Ponad 1500 osób zginęło, gdy radiowe wezwania pomocy do pobliskich statków pozostały bez odpowiedzi. Każdego dnia na całym świecie zdarza się wiele mniejszych incydentów.

Ważne jest, aby marynarze dokładnie określali położenie własnego statku i pobliskich statków, aby zapewnić bezpieczną żeglugę. Namierzanie i dostęp do usług łączności alarmowej zapobiegają wypadkom i ratują życie.

Comments are closed.